Aanbod


Op onze school staat de jongere centraal. We bieden haar / hem een opleiding aan op maat.

 

Binnen fase 1 ligt de nadruk op de algemene en sociale vorming. (4 schooljaren)

Binnen fase 2 ligt de nadruk op de arbeidsgerichte vorming. (3 à 4 schooljaren)  

Vanaf fase 2 kunnen leerlingen een keuze maken tussen 3 keuzerichtingen:

PRODUCTIE – GROENZORG – TEXTIELVERZORGING EN ONDERHOUD.

Dan komen praktijklessen op verplaatsing, individuele stages en uitzonderlijk alternerende stages aan bod. De school zorgt er zo voor dat de leerlingen een warme overdracht naar de werkvloer kunnen maken.

Onze werking is gebaseerd op de 3 levensdomeinen nl. WONEN-WERKEN-VRIJE TIJD.

Onze einddoelstelling is tweeledig:

  • werken in een omgeving met ondersteuning (maatwerkbedrijven / gewoon bedrijfsleven);
  • maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning (verschillende woonvormen).