Zorg op maat

Zorggroepen

Als school met een jarenlange ervaring in de zorg voor jongeren met bijzondere onderwijsbehoeften is het welzijn en het welbevinden van al onze leerlingen van zeer groot belang. We streven er dan ook naar om zorg op maat van de jongere te kunnen bieden.

We gaan nog een stapje verder door onze jongeren in te delen volgens hun eerste zorg. De klasgroepen zijn ingedeeld in 3 soorten groepen, alle 3 met een verschillend accent op leren:

  • lerende groepen: extra aandacht voor het ‘leren’ leren
  • structuurgroepen: extra aandacht geven aan duidelijkheid en voorspelbaarheid om tot leren te komen
  • socio-emotionele groepen: extra aandacht voor het welzijn en welbevinden om dan tot leren te komen.


Paramedisch team

De sociaal verpleegkundige volgt het gehele traject van onze leerlingen op. Zij vormt de schakel tussen ouders, school en eventueel andere diensten, zoals het CLB. Ouders kunnen bij haar terecht met problemen van uiteenlopende aard. Zij is ook verantwoordelijk voor de EHBO binnen de school.


De logopedisten ondersteunen jongeren met taalproblemen (zowel gesproken als geschreven taal). Ze optimaliseren de totale communicatie van de jongeren en werken, indien mogelijk, geïntegreerd in het klasgebeuren. Er kan ook individueel of in kleine groepjes gewerkt worden. 

 

De kinesitherapeuten onderhouden of verbeteren de (psycho)motoriek en volgen de orthopedische middelen op. De ondersteuning wordt individueel of in kleine groepjes aangeboden. Indien mogelijk, kan dit ook geïntegreerd in het klasgebeuren.

 

De ergotherapeuten staan in voor de zelfstandigheids- en zelfredzaamheidstraining. De ondersteuning wordt individueel of in kleine groepjes aangeboden. Indien mogelijk, kan dit ook geïntegreerd in het klasgebeuren.

 

De psychologe draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij individuele hulpvragen van jongeren. Wanneer jongeren het op socio-emotioneel gebied moeilijk hebben, kunnen zij hier terecht voor extra ondersteuning en begeleiding. Als meer gespecialiseerde hulp nodig is, wordt er op zoek gegaan naar een geschikte hulpverlener.


Meter-peterschap

Sommige leerlingen hebben nood aan een extra gesprek met een juf of meester. De meter of peter maakt op regelmatige basis tijd om naar het verhaal van de jongere te luisteren. Leerlingen die nood hebben aan een ventileermoment kunnen dit doen bij hun meter of peter.