Algemene info

VIBO


In het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs in Turnhout en Oud-Turnhout richten we kleuter-, lager en secundair onderwijs in.


In elke school vertrekken we vanuit de mogelijkheden die elk kind en elke jongere heeft; kansen blijven geven en mogelijkheden creëren zijn daarbij fundamenteel. Onderwijzen en opvoeden betekent voor ons investeren in al onze leerlingen.


De leerkrachten werken hiervoor samen met een paramedisch team van onder andere een logopedist, verpleegkundige, orthopedagoog en psycholoog. 


We werken nauw samen met het CLB en andere externe diensten.

Opleidingsvorm 2 (OV2)


Dit is onderwijs gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een beschermd leef- en beroepsmilieu. OV2 omvat twee fases: elke fase duurt ten minste twee leerjaren. 


De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborgt tevens de arbeidsgeschiktmaking. 


De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktmaking.

Types


Type 2

Leerlingen met een attest type 2 hebben matige of ernstige mentale beperkingen. Mits een aangepaste vorming en opleiding, kunnen leerlingen met een matige mentale beperking in een beschermd socio-professioneel milieu terecht. Dit zijn o.a. de maatwerkbedrijven (vroeger sprak men over beschutte werkplaats). 

Bij leerlingen met een ernstige mentale handicap wordt o.a. gewerkt aan hun sociale redzaamheid. 

 

Type 4

Dit onderwijs richt zich tot leerlingen met motorische en/of meervoudige beperkingen.


Type 9

Hier zitten jongeren met een autismespectrumstoornis die ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.